Íngua

Origem da palavra ngua

Do latim Ingueus, virilha.